STAWY OBWODOWE

- Kurs składa się z 4 Modułów weekendowych po 3 dni każdy.
- Cena 1 modułu - 1390 zł (za szkolenie rozpoczynające się do końca 2020 roku. Od 2021 roku koszt 1 modułu - 1650 zł.)
- Prowadzący szkolenie: Bogusław Mazur, Marcin Rodkiewicz.

Staw Biodrowy + Staw Kolanowy cz. 1 (3 dni)

ZAPISZ SIĘ
TEORIA:


Anatomia – Budowa Stawu biodrowego, Kolanowego, piszczelowo-strzałkowy górny – zróżnicowanie płaszczyzn powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie, łąkotki, ukrwienie i unerwienie stawów oraz kompleks ruchowy Miednicy – staw biodrowy – staw kolanowy.Anatomia palpacyjna Stawu Biodrowego i Kolanowego, piszczelowo-strzałkowego. Badanie Kliniczne Stawu biodrowego i kolanowego, testy różnicowe, testy ortopedyczne, neurologiczne, testy więzadłowe i łąkotkowe.

Biomechanika – ruchomość Stawu biodrowego w stosunku do miednicy I stawu kolanowego. Funkcje biodra I kolana, wzajemne relacje tych stawów w stosunku do sąsiadujących części ciała I narządów wewnętrznych. Stabilność – mobilność.

Neurologia – unerwienie I unaczynienie stawu biodrowego i kolanowego, unerwienie więzadeł, torebki stawowej, propriocepcja, receptory.

Patologia i Semiologia– Ból rzutowany z narządów wewnętrznych do miednicy biodra i kolana, patologia stawu biodrowego, – coxarthroza, trzaskające biodro, konflikt panewkowo-udowy, zapalenie kaletki, dolegliwości powięziowe i inne.

Osteopatyczne połączenie między układami i poszczególnymi kwadrantami całego ciała.PRAKTYKA:


Badanie i różnicowanie w obrębie stawu biodrowego i kolanowego.

Techniki Tkanek miękkich:

 • Techniki mięśniowo-powięziowe
 • Globalne techniki powięziowe
 • Techniki easy/baind,
 • Techniki aktywnego/biernego rozluźniania
 • Techniki nasłuchu
 • Techniki membranowe

Techniki Stawowe:

 • mobilizacje
 • mobilizacje czynne
 • techniki harmoniczne
 • manipulacje

Przykładowe postępowanie terapeutyczne w najczęściej występujących dysfunkcjach w obrębie stawu biodrowego.


Staw Kolanowy cz. 2 + stopa

TEORIA:


Anatomia: Budowa Stawu Skokowego górnego, dolnego i pozostałych stawów stopy – zróżnicowanie płaszczyzn powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie, ukrwienie i unerwienie stawów oraz kompleks staw piszczelowo-strzałkowy górny –dolny – staw skokowy górny. Wywiad chorobowy i wnioskowanie kliniczne rozróżniające symptom.Biomechanika – Wzajemne powiązania stawu kolanowego z ze stawem piszczelowo-strzałkowym górnym I dolnym i ze stopą.Patologia i Semiologia– Ból rzutowany z kręgosłupa do kolana i stopy, patologia stawu kolanowego oraz stawów stopy. Dolegliwości w obrębie stawu Kolanowego, zmiany zwyrodnieniowe, uszkodzenia więzadłowe, uszkodzenia łąkotkowe, kolano skoczka, kolano biegacza, dysbalans mięśniowo-powięziowy, dolegliwości powięziowe, chondromalacja rzepki, ból rzutowany z kręgosłupa, biodra, stopy, leczenie pooperacyjne i inne.Dolegliwości w obrębie Stopy, skręcenia stawów skokowych, uszkodzenia torebkowe i więzadłowe, dolegliwości w obrębie ścięgna Achillesa, ostroga Piętowa i Haglunda, Paluch koślawy, dolegliwości powięziowe w obrębie stopy, Łuki stopy, ból rzutowany z innych części ciała i inne.

PRAKTYKA:


Badanie i różnicowanie w obrębie stawu kolanowego, skokowego górnego, dolnego i stopy.Techniki Tkanek miękkich: • Techniki mięśniowo-powięziowe
 • Globalne techniki powięziowe
 • Techniki easy/baind,
 • Techniki aktywnego/biernego rozluźniania
 • Techniki nasłuchu
 • Wstęp do Technik Naczyniowych
 • Wstęp do Technik Wewnątrzkostnych


Techniki Stawowe: • mobilizacje
 • mobilizacje czynne
 • techniki harmoniczne
 • manipulacje
 • Techniki Funkcjonalne
 • Techniki BLT


Przykładowe postępowanie terapeutyczne w najczęściej występujących dysfunkcjach w obrębie stawu kolanowego i stopy.


Staw Ramienny cz. 1 + Obręcz barkowa

TEORIA:


Anatomia: Budowa Stawu Ramiennego i całej obręczy barkowej – zróżnicowanie płaszczyzn powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie, ukrwienie i unerwienie stawów oraz kompleks staw łopatkowo-żebrowy, ramienny, Mostkowo-obojczykowy i Barkowo-obojczykowy  Wywiad chorobowy i wnioskowanie kliniczne rozróżniające symptom. Ukrwienie i specyfika powrotu żylnego ramienia, Unerwienie współczulne i obwodowe obręczy barkowej.


Biomechanika – Wzajemne powiązania Obręczy barkowej z kręgosłupem szyjnym, piersiowym, Narządami wewnętrznymi oraz całą kończyną dolną.


Patologia i Semiologia– Ból rzutowany z kręgosłupa szyjnego, ramienia, patologia stawu Ramiennego oraz obręczy barkowej. Dolegliwości w obrębie ramienia, patologia stawu Ramiennego oraz obręczy barkowej, zmiany zwyrodnieniowe, uszkodzenia więzadłowe, uszkodzenia Więzadłowe, dolegliwości rzutowane z Narządów wewnętrznych. Relacje obręczy barkowej z Jamą brzuszną, ból mięśniowo-powięziowy, dolegliwości powięziowe, uszkodzenie stożka rotatorów, zamrożony bark, zapalenie kaletki,  Integracja oraz leczenie pooperacyjne i inne.

Dolegliwości w obrębie Ramienia, uszkodzenia pierścienie rotatorów i dolegliwości torebkowe, zapalne ból rzutowany z innych rejonów ciała, Wzajemne relacje między wszystkimi układami w rejonie ramienia i Barku.
PRAKTYKA:

Badanie i różnicowanie w obrębie stawu ramiennego, obręczy barkowe, kręgosłupa szyjnego - piersiowego i jamy Brzusznej, Kolumny ciśnień.


Techniki Tkanek miękkich:

 • Techniki mięśniowo-powięziowe
 • Globalne techniki powięziowe
 • Techniki easy/baind,
 • Techniki aktywnego/biernego rozluźniania
 • Techniki nasłuchu
 • Techniki Naczyniowe
 • Techniki Wewnątrzkostne

Techniki Stawowe:


 • mobilizacje
 • mobilizacje czynne
 • techniki harmoniczne
 • manipulacje
 • Techniki BLT

Przykładowe postępowanie terapeutyczne w najczęściej występujących dysfunkcjach w obrębie stawu Ramiennego i Obręczy barkowej


MODUŁ 4: Staw Łokciowy + Nadgarstek i Ręka

TEORIA:


Anatomia:Budowa Stawu łokciowego, łokcia i ręki – zróżnicowanie płaszczyzn powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie, ukrwienie i unerwienie stawów oraz kompleks łokciowy, nadgarstkowy.  Wywiad chorobowy i wnioskowanie kliniczne rozróżniające symptomy. Ukrwienie i specyfika powrotu żylnego całej kończyny górej, Unerwienie współczulne i obwodowe obręczy barkowej.


Biomechanika– Wzajemne powiązania w obrębie całej Kończyny górnej i wpływ jamy brzusznej na dystalne części ręki.


Patologia i Semiologia– Ból rzutowany z kręgosłupa szyjnego, ramienia, patologia stawu łokciowego i Nadgarstka j. Dolegliwości w obrębie łokcia, patologia kończyny górnej, zmiany zwyrodnieniowe, uszkodzenia więzadłowe, uszkodzenia torebkowe, dolegliwości rzutowane z Narządów wewnętrznych. Relacje obręczy barkowej z resztą kończyny górnej, ból mięśniowo-powięziowy, dolegliwości powięziowe, uszkodzenie torebkowe, łokieć boksera, złamanie bokserskie, łokieć tenisisty, golfisty, zespół cieśni nadgarstka, palec trzaskający, przykurcz Dupuytrena.


Dolegliwości w obrębie łokcia, dolegliwości ciśnieniowe w rejonie ramienia i przedramienia, dolegliwości torebkowe, zapalne ból rzutowany z innych rejonów ciała, Wzajemne relacje między wszystkimi układami w rejonie całej kończyny górnej.


PRAKTYKA:

Badanie i różnicowanie w obrębie stawu łokciowego oraz ręki, kręgosłupa szyjnego - piersiowego i jamy Brzusznej, Kolumny ciśnień.


Techniki Tkanek miękkich:


 • Techniki mięśniowo-powięziowe
 • Globalne techniki powięziowe
 • Techniki easy/baind,
 • Techniki aktywnego/biernego rozluźniania
 • Techniki nasłuchu
 • Techniki Naczyniowe
 • Techniki Wewnątrzkostne

Techniki Stawowe:


 • mobilizacje
 • mobilizacje czynne
 • techniki harmoniczne
 • manipulacje
 • Techniki BLT

Przykładowe postępowanie terapeutyczne w najczęściej występujących dysfunkcjach w obrębie stawu łokcia, nadgarstka, ręki jak i całej kończyny górnej.