INTEGRACJA OSTEOPATYCZNA

- Kurs składa się z 2 Modułów weekendowych po 3 dni każdy.
- Cena 1 Modułu - 1650 zł.
- Prowadzący szkolenie: Bogusław Mazur, Bartosz Szpot.

Integracja osteopatyczna

ZAPISZ SIĘ


TEORIA:

1) Integracja fizjologii, neurofizjologii, biochemii

- centralnego układu nerwowego

- funkcjonowania obwodowego układu nerwowego

- autonomicznego układu nerwowego

2) Integracja i wzajemne relacje układu Autonomicznego z układem krwionośnym i układem mięśniowo-szkieletowym.

3) Dysfunkcja Pierwotna – czym jest, jak powstaje, jakie są zasady jej kompensacji. Ciało jako jedność, organizm współzależny i reagujący całościowo.

4) Dysfunkcja wtórna, a totalna lezja osteopatyczna

5) Model 5 nurtów osteopatycznych

6) Zasady i modele cyrkulacji płynów ustrojowych.

7) Kolumny ciśnień

8) Hemodynamika płynów w obrębie kości.

9) Unerwienie naczyń krwionośnych i ich reakcje na dysfunkcje somatyczne.

 1. GLOBALNE BADANIE OSTEOPATYCZNE
 2. GLOBALNE BADANIE PŁYNOWE
 3. GLOBALNE BADANIE NASŁUCHOWE

Nauczymy Cię 3 różnych sposobów badania osteopatycznego. Dzięki temu będziesz mógł porównać wyniki każdego z nich i i utwierdzić się  w przekonaniu, że diagnoza którą postawisz będzie  prawidłowa.  Kursant nauczy się poszukiwać i znajdywać szereg dysfunkcji lokalnych i określać ich wpływ na otaczające tkanki i różne układy Ciała, aż po jedną, najważniejszą i kluczową dysfunkcję pierwotną pacjenta, której trafność zweryfikuje wieloma różnymi sposobami badania pacjenta.

Na szkoleniu przykładana jest szczególna uwaga do dokładnej nauki i interpretacji zarówno badania nasłuchowego, jak i technik nasłuchowych. Kursanci uczą się 3 różnych typów badania osteopatycznego, po to, by  potrafili samodzielnie i rzetelnie zweryfikować wyniki badania nasłuchowego innymi testami  i nauczyli się jego interpretacji.PRAKTYKA:
 • Globalne Badanie Osteopatyczne
 • Badanie Nasłuchowe - weryfikacja wyników badania nasłuchowego różnymi innymi testami i metodami diagnostycznymi
 • Poszukiwanie kluczowych dysfunkcji somatycznych i ich wpływu na różne układy naszego ciała
 • Techniki wewnątrzkostne
 • Techniki BLT i zmodyfikowane BLT
 • Techniki naczyniowe
 • Techniki płynowe
 • Techniki nakładania parametrów
 • Techniki Nasłuchowe